IMG_20180829_114631.jpg
Privacyverklaring en cookiebeleid

PRIVACY STATEMENT

Daktentrent.nl, gevestigd aan Prins Florisplein 15, 7437 XR Bathmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

Daktentrent.nl
Dr. Abert Schweitzerlaan 15
7437 CM  Bathmen
+31618367211

Marije Schipper is de Functionaris Gegevensbescherming van Daktentrent.nl. Zij is te bereiken via daktent@daktentrent.nl.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Daktentrent.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser, IP-adres en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daktent@daktentrent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Daktentrent.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Daktentrent.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Daktentrent.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daktentrent.nl) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Daktentrent.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn
Voor- en achternaam > 5 jaar
Contactgegevens > 5 jaar
Reserveringsgegevens > 5 jaar

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Daktentrent.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw cookies, zie hieronder. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar daktent@daktentrent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Daktentrent.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daktentrent.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Daktentrent.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via daktent@daktentrent.nl

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Op Daktentrent.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Ze bevatten kleine hoeveelheden informatie. Door middel van cookies kunnen wij een computer of mobiel apparaat herkennen bij terugkerend bezoek.

Cookies worden vaak gebruikt om websites te personaliseren en de gebruikservaring te verrijken. Door middel van cookies slaan we bijvoorbeeld voorkeuren (tijdelijk) op en bewaren we door u gemaakte keuzes. Daarnaast gebruiken we cookies om te zien welke webpagina’s mensen hebben bezocht. Verder bieden cookies ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze website en communicatie kunnen verbeteren.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privé-gegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Indien u meer wilt weten over de werking van cookies kunt u terecht op Wikipedia.

 

Welke cookies gebruiken wij? 

Bij het bezoeken van Daktentrent.nl kunt u de volgende soorten cookies verwachten:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om op onze websites te surfen en de functies te gebruiken. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en uw voorkeuren te onthouden of een bestelling te doen in onze webshop.

2. Cookies voor website-analyse
Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

3. Cookies van overige externe partijen
Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan het onthouden van de selecties m.b.t. het delen van content via social media (Facebook, Twitter, etc.) en het gebruik van de Google Maps dienst.